Masz konta? Zaloguj się

Regulamin korzystania z www.fasole.pl

  Zasady rejestracji
 • W celu zbierania fasoli rejestrować się mogą tylko osoby prywatne zamieszkałe w Polsce.
 • Wszystkie dane w formularzu rejestracyjnym muszą być prawidłowe. Jeżeli dane nie będą prawdidłowe konto zostanie usunięte i fasole nie będą zwrócone. Wtedy należy się zarejestrować po raz drugi.
  Warunki uczestnictwa
 • Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno fasolowe konto.
 • Każdy użytkownik może korzystać ze swojego konta, które jest zarejestrowane na jego imię i adres. Użytkownik nie może zbierać fasoli na konto kogoś innego lub aby inna osoba zbierała fasole za niego.
 • Zakazane jest używanie więcej jak jednego konta zarejestrowanych np. na rodzinę.
 • Surowo zakazane jest korzystanie z jakichkolwiek robotów lub łamanie regulaminu w inny sposób. Fasole nie mogą być zbierane ze stron zachowanych na dysku twardym, ale powinny być zbierane za pomocą przeglądarki w trybie online. Przy złamaniu regulaminu konto zostanie usuniętę bez możliwości zwrotu fasolek.
 • Jeżeli z komputera korzysta więcej osób, fasole nie mogą być zbierane w tym samym czasie. (trzeba zachować godzinowy odstęp czasowy między kolejnym zbieraniem)
 • Zbieranie fasoli na więcej niż jedno konto będzie powodem usunięcia wszystkich kont zarejestrowanych z tego samego komputera, bez zwrotu fasolek.
 • Użytkownik zbierający fasole nie może korzystać z konta firmowego do zakładanie kampanii. Wyjątkiem stanowi pozwolenie ze strony Fasole.pl.
 • Fasole nie można przenieść z konta na konto. Użytkownicy nie powinni szukać sposobu przenoszenia fasoli.
 • Jeżeli Twój adres emailowy jest nieaktywny, w każdej chwili możesz go zmienić w swoich ustawieniach konta. Jeżeli zmieniłeś swój adres zamieszkania, trzeba się kontaktować z adminstratorem pod adresem admin@fasole.pl
 • Po usunięciu konta bądź zaprzestaniu zbierania fasoli nie można domagać się żadnego pieniężnego zwrotu. Fasole nie mają pienieżnej wartości.
  Odpowiedzialność użytkowników
 • Użytkownik musi akceptować wszystkie zasady zawarte w tym "Regulaminie" i wszystkie instrukcje dotyczące zbierania i wydawania fasoli zawartych na danych stronach WWW i kampaniach.
 • Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za wykorzystanie swojego adresu emailowego. Wszelkie instrukcje wysłane z tego adresu do administratorów Fasole.pl będą uważane za prawdziwe.
 • Użytkownik nie będzie uczęszczał w żadnej spekualcji dotyczącej zbierania fasoli i wydawania. Użytkownik niesie odpowiedzialność za pomówienia, które mogą naruszyć dobre imię i narazic straty firmy oraz Fasole.pl.
  Fasole.pl nie ponoszą odpowiedzialności
 • Za jakiekolwiek utrudnienia na stronach WWW, gdzie użytkownik może zarabiać.
 • Za szkody stworzone przez użytkownika, ale użytkownik ponosi odpowiedzialność za stworzone szkody przez siebie.
 • Za wszelkie kontakty i negocjacje, produkty i usługi, które oferują firmy korzystające z Fasole.pl
 • Fasole.pl nie ponoszą odpowiedzialności za inne strony korzystające z kampanii Fasole.pl
 • Fasole.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści komentarzy użytkowników serwisu.
  Postanowienia końcowe
 • Manipulacja z danymi nagromadzonymi na fasole.pl, kieruje się wnętrzymi zasadami a Fasole.pl zawsze działa według prawa.
 • Fasole.pl mogą usunąć konto, jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie będzie aktywne
 • Fasole.pl mogą usunąć konto użytkownikowi, jeżeli złamie któryś z punktów tego regulaminu, bez wcześniejszej informacji. Stracone fasole nie będą zwracane.
 • Fasole.pl mogą wysyłać reklamy, informacje i ostrzeżenia swoim użytkownikom emailem.
 • Ten regulamin może być modyfikowany, z lub bez informacji publicznej. Jeżeli już zarejestrowany użytkownik nie skontaktuje się z fasole.pl, uznaje się, że zapoznał się ze zmianami w regulaminie. Użytkownik może kontaktować sie z nami na info@fasole.pl

Ostatnia aktualizja 12.12. 2006